Skip to content

nr 1/2021

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2021
Donald Trump’s Presidency – the Unfinished Rebellion
Edited Andrzej Bryk

Andrzej Bryk: Donald Trump’s presidency – an Impossible and Still Unfinished Rebellion: Introduction

Articles

Andrzej Bryk: Donald Trump and America Divided against Itself

Jeremy Rabkin: Sovereignty, Nationalism, Populism

Mirosław Michał Sadowski: Law and Collective Memory in the Service of Illiberalism. Through the Looking-Glass: Transformation or a Reactionary Revolution?

Kazimierz Dadak: The Emerging Sino-American Cold War

Spasimir Domaradzki: From Enduring to Development. Trump’s Foreign Policy and Central and Eastern Europe

Christopher Wolfe: The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law

Andrzej Bryk: Trump and the Conservative Movement

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer