Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 1

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-1-006

Christopher Wolfe

Ph.D., Professor of Politics, University of Dallas

THE TRUMP PRESIDENCY, FEDERAL JUDGES, AND AMERICAN LAW

Artykuł w PDFPobierz

The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law

President Donald Trump’s appointments to the US federal judiciary were a major accomplishment of his presidency (in particular, his three Supreme Court appointments). They are likely to have a significant impact on American political and legal life for a long time to come. The appointments have been criticized by some, on ideological grounds, but they represent a significant and beneficial return to the original understanding in American constitutionalism of the proper role of judges and judicial review.
Key words: Trump, judicial appointments, originalism, ideological criticism

Prezydentura Trumpa, sędziowie federalni i prawo amerykańskie

Nominacje sędziów federalnych dokonane przez prezydenta Donalda Trumpa były ważnym osiągnięciem jego prezydentury (w szczególności chodzi o trzy nominacje sędziów Sądu Najwyższego). Będą one miały znaczący wpływ na amerykańską rzeczywistość polityczną i prawną na długo. Nominacje te bywają krytykowane z pozycji ideologicznych, ale reprezentują znaczący i pozytywny powrót do oryginalnego rozumienia w amerykańskim konstytucjonalizmie właściwej roli sędziów i sądowej kontroli działalności agencji administracyjnych.
Słowa kluczowe: Trump, intencje twórców konstytucji, nominacje sędziowskie, krytyka ideologiczna