Skip to content

Rocznik 2022

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2022
Wyzwania polityki bezpieczeństwa w świetle inwazji Rosji na Ukrainę
Security policy challenges in the light of Russia’s invasion of Ukraine

redakcja / edited by Tomasz Orłowski


Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2022
Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle'a w 1967 roku
A privileged partnership? The convergence of Franco-Polish interests since the time of the French Military Mission in Poland until the visit of Charles de Gaulle in 1967

redakcja / edited by Tomasz Orłowski