Skip to content

Numer 1/2022


KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 1 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


Wyzwania polityki bezpieczeństwa w świetle inwazji Rosji na Ukrainę

Security policy challenges in the light of Russia’s invasion of Ukraine

redakcja / edited by Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski
Wyzwania polityki bezpieczeństwa w świetle inwazji Rosji na Ukrainę. Wprowadzenie
Security policy challenges in the light of Russia’s invasion of Ukraine. Introduction

ARTYKUŁY

Tomasz Chłoń
Dokąd zmierza NATO? Sojusz Północnoatlantycki, Europa i Polska w świetle decyzji szczytu NATO w Madrycie 29–30 czerwca 2022 r.

Benoît d’Aboville
La crise ukrainienne et le rôle futur de la Pologne en Europe

Ferdinando Nelli Feroci
L’Italia sulla scena internazionale ai tempi del Governo Draghi

Ewa Suwara
Cyber operations and Article 42.7 of the Treaty on European Union

Rafał Czachor
Prawne aspekty konfliktu w Górskim Karabachu: stan obecny i perspektywy

VARIA

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski
Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022.
Część I: Zarys ogólny

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach


Pobierz cały numer PDF