Skip to content

KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 1 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


https://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2022-1-000

Tomasz Orłowski

prof. KAAFM, dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0001-9126-2740

Wyzwania polityki bezpieczeństwa w świetle inwazji Rosji na Ukrainę. Wprowadzenie

Artykuł w PDFPobierz

Spis treści