Skip to content

Numer 2/2022


KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 2 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle'a w 1967 roku

A privileged partnership? The convergence of Franco-Polish interests since the time of the French Military Mission in Poland until the visit of Charles de Gaulle in 1967

redakcja / edited by Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski
Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle'a w 1967 roku. Wprowadzenie

Une relation privilégiée? La convergence des intérêts franco-polonais depuis la mission militaire française en Pologne jusqu’à la visite de Charles de Gaulle en 1967. Introduction

A privileged partnership? The convergence of Franco-Polish interests since the time of the French Military Mission in Poland until the visit of Charles de Gaulle in 1967. Introduction

ARTYKUŁY

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
Condamnées à s’allier. La Pologne et la France à la fin de la Grande Guerre et dans l’immédiat après-guerre (1917–1921)

Tomasz Schramm
La question polonaise au cours de la Grande Guerre et pendant la Conférence de la Paix – perspective française

Lech Maliszewski
Zasłużeni dla Francji, zasłużeni dla Polski. Francuscy oficerowie w polskich uczelniach wojskowych, czyli prowadzenie wojny na sposób francuski

Frédéric Guelton
L’engagement militaire français dans la guerre polono-bolchévique et le moment polonais dans la trajectoire de Charles de Gaulle

Frédéric Dessberg
La France, la Pologne et l’«esprit de Locarno» dans le projet de pacte oriental (1933–1934)

Isabelle Davion
L’alliance franco-polonaise et la montée des périls dans la seconde moitié des années 1930

Tomasz Orłowski
Waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich

Hervé Gaymard
Les convergences franco-polonaises de la Mission militaire française en Pologne à la visite de Charles de Gaulle en 1967

Maurice Vaïsse
Le voyage de De Gaulle en Pologne

VARIA

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski
Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022.
Część II: Aktywność międzynarodowa samorządu na przykładzie Łodzi

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach


Pobierz cały numer PDF