Skip to content

KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 2 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


https://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2022-2-000

Tomasz Orłowski

prof. KAAFM, dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0001-9126-2740

Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle’a w 1967 roku. Wprowadzenie

Une relation privilégiée? La convergence des intérêts franco-polonais depuis la mission militaire française en Pologne jusqu’à la visite de Charles de Gaulle en 1967. Introduction

A privileged partnership? The convergence of Franco-Polish interests since the time of the French Military Mission in Poland until the visit of Charles de Gaulle in 1967. Introduction

Artykuł PDF

Spis treści