Skip to content

Rocznik 2023

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2023
The impact of the Russo-Ukrainian war on the Middle East

redakcja / edited by Jerzy Zdanowski, Michał Lipa


Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2023

redakcja / edited by Beata Molo