Skip to content

Rocznik 2023

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2023
The Impact of the Russo-Ukrainian War on the Middle East

redakcja / edited by Jerzy Zdanowski, Michał Lipa