Skip to content

Numer 1/2023


KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XX: 2023 nr 1 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


The Impact of the Russo-Ukrainian War on the Middle East

redakcja / edited by Jerzy Zdanowski, Michał Lipa

w przygotowaniu

Jerzy Zdanowski, Michał Lipa
Introduction

ARTICLES

Jerzy Zdanowski
What the Russian war in Ukraine means for the Middle East?

Sayyad Sadri Alibabalu
The Geopolitical impacts of the Russo-Ukrainian War on Iran

Marcin Krzyżanowski
Realism, idealism or opportunism? Iranian foreign policy toward Russia

Mahnaz Zahirinejad
Humiliations: Middle Eastern middle class and the War in Ukraine

Karolina W. Olszowska
Turkey - the big winner or the big loser of the Russo-Ukrainian war?

Michał Lipa
Global, regional and internal factors of Egypt's stance towards Russo-Ukrainian war

Marcin Styszyński
Arab context of the Ukraine conflict in „Russia Today Arabic” and „Sputnik”

Bartosz Wróblewski
The foreign policy of Jordan and the Russia-Ukraine conflict

REVIEW

Aleksander Pikulski
Against the Smart City. A Pamphlet by Adam Greenfield. Do Projects, New York, 2013

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach