Skip to content

Roczniki

Krakowskie Studia Międzynarodowe ukazują się od 2004 roku

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2021
Donald Trump’s Presidency – the Unfinished Rebellion
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2021
Globalne wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2020
Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych
Część 1: Świat

redakcja Marcin Lasoń, Beata Molo, Anna Paterek

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2020
Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych
Część 2: Europa - Niemcy

redakcja Beata Molo, Anna Paterek, Marcin Lasoń

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2019
Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2019
Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw
redakcja Małgorzata Czermińska, Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2019
The Presidency of Donald Trump
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2019
Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 1: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 2: Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2018
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie.
redakcja Jerzy Zdanowski, Michał Lipa

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2018
Współpraca międzynarodowa – uwarunkowania globalne i regionalne.
redakcja Anna Paterek

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2017
Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych
redakcja Jerzy Zdanowski

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2017
60 lat traktatów rzymskich – od wizji do rzeczywistości
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2016
Gospodarka światowa: Między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
redakcja Małgorzata Czermińska

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2016
Między wolnością a bezpieczeństwem. W poszukiwaniu europejskich priorytetów
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2015
Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji
redakcja Jerzy Zdanowski

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2015
Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2014
Przestrzeń wolności, równości i bezpieczeństwa – 10 lat po rozszerzeniu UE
redakcja Bogusława Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2014
Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2014
Bliski Wschód na rozdrożu
redakcja Jerzy Zdanowski

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2014
Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w.
redakcja Erhard Cziomer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2013
Culture Wars in the United States
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2013
Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953–2013
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2013
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2013
Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2012
Arabska Wiosna rok później
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2012
Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2012
Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2012
Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2011
Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2011
The United States and Religion
In memoriam Richard J. Neuhaus
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2011
Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2011
Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2010
Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2010
Miscellanea Americana
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2010
Globalizacja - motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych?
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2010
Wyzwania bezpieczeństwa, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w XXI w.
pod redakcją Marcina Lasonia

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2009
Afryka - Azja - Zachód
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2009
Liberty and Virtue in America
In honor of Harvey C. Mansfield
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2009
Strefa euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2009
Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2008
The United States, the European Union and modernity
edited by Andrzej Bryk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2008
Demokracja i prawa człowieka
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2008
Wybory w USA - z zagadnień teorii i praktyki
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2008
Wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego u schyłku pierwszej dekady XXI wieku
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2007
Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2007
zobacz
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2007
Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2007
Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2006
Azja wczoraj i dziś
pod redakcją Romana Sławińskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2006
zobacz
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2006
Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki Państwo-Kościół
pod redakcją Jana Staszkowa

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2006
Nowa rola międzynarodowa Niemiec
pod redakcją Erharda Cziomera

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2005
Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005
Numer specjalny
redakcja Jan Staszków

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2005
Świat Arabski
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2005
ONZ - W 60-lecie podpisania Karty Narodów Zjednoczonych
Numer specjalny cz. 2
pod redakcją Jana Staszkowa

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2005
zobacz
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2004
zobacz
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2004
Stany Zjednoczone a świat współczesny
Numer specjalny pod redakcją Andrzeja Bryka

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2004
Polska - Świat Arabski
Numer specjalny pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2004
zobacz
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego