Zapowiedź numerów

W 2018 roku ukażą się następujące numery KSM

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 1,2:
Zacieśnienie współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską: nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku
pod redakcją Erharda Cziomera

Znaczenie relacji chińsko- rosyjskich dla Polski jest ważną kwestią polityczno-gospodarczą. Na temat wpływu współpracy Chin i Rosji na kształt nowego porządku międzynarodowego i postaw obu państw wobec nowych uwarunkowań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej piszą m.in.: Katarzyna Żukrowska (o potencjale gospodarczym, politycznym i militarnym Chin); Erhard Cziomer (Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską); Ewelina Waśko-Owsiejczuk (miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA); Piotr Mickiewicz (rosyjsko-chińska aktywność morska); Maciej Saskowski (BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin i Rosji); Marek Czajkowski (nowy wyścig kosmiczny XXI wieku - USA, Chiny i Rosja); Łukasz Gacek (Rosja i Chiny w Arktyce); Rafał Kwieciński (rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w.); Tomasz Młynarski (Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu); Marcin Lasoń (miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski); Beata Molo (kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2); Paulina Stępniewska (Turcja i Rosja wobec problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu); Robert Borkowski (Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu, separatyzmu i terroryzmu islamskiego); Kazimierz Kraj (Rosja i Chiny – walka z terroryzmem); Peter Munkelt

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3
Struktura międzynarodowego systemu politycznego na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie i jej konsekwencje dla stosunków międzynarodowych
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego i Michała Lipy

Międzynarodowe stosunki polityczne na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie są uwarunkowane sytuacją w regionie, którą określają takie procesy, jak: destabilizacja jednych państw – Syria, Irak, Libia – przy jednoczesnej stabilności drugich – Maroko, Jordania, Oman; migracje wewnątrz regionu i poza region; umocnienie się autorytaryzmu; terroryzm i zjawisko Państwa Islamskiego; separatyzmy etniczne, religijne i plemienne (Kurdowie, Jemen, Libia). Z drugiej strony, na region oddziałuje zmieniający się układ sił w skali globalnej oraz wzmożona rywalizacja w regionie trzech państw: USA, Rosji i Chin. Jak nowy układ sił na świecie wpływa na międzynarodowe stosunki polityczne w regionie oraz jak sytuacja na Bliskim Wschodzie oddziałuje na stosunki międzynarodowe w skali globu? Przygotowany tom ma naświetlić zagadnienia „nowej zimnej wojny” na Bliskim Wschodzie, rywalizacji o hegemonię między państwami regionu, kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego oraz oddziaływanie tego procesu na państwa regionu MENA.
W numerze piszą: Beata Molo (współczesne stosunki międzynarodowe), Rafał Ożarowski (niepaństwowi aktorzy), Radosław Bania (USA wobec regionów), Katarzyna Czornik (USA a Bliski Wschód), Anna Diawoł-Sitko (Europejska Polityka Sąsiedztwa), Katarzyna Czajkowska (Liga Arabska i Organizacja Konferencji Islamskiej), Tomasz Młynarski (Polityka energetyczna w państwach Zatoki Perskiej), Krzysztof Bojko (problem palestyński), Patrycja Sasnal (Syria), Łukasz Fyderek (Katar), Artur Skorek (Izrael), Marcin Styszyński (Arabia Saudyjka i Iran), Adrian Brona (Chiny a Bliski Wschód), Piotr Łukasiewicz (Irak), Michał Lipa (Egipt, Arabia Saudyjska), Agata Wójcik (Turcja), Renata Kurpiewska-Korbut (Kurdowie), Filip Cyganik (Iran), Jakub Sławek (GCC), Jerzy Zdanowski (pierwsza zimna wojna na Bliskim Wschodzie, Państwo Islamskie)

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 4
Współpraca międzynarodowa – uwarunkowania globalne i regionalne
pod redakcją Anny Paterek

Celem tomu jest próba interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową oraz zweryfikowania teoretycznych podstaw pozwalających na zrozumienie, dlaczego i w jakich warunkach współpraca ta jest możliwa i skuteczna. Globalne wyzwania – zmiany klimatyczne, upadłość państw, destabilizacja rynków finansowych, zapobieganie pandemiom – wymagają skoordynowanej odpowiedzi i działania, nowej jakości globalnej, a także regionalnej współpracy. Przykłady udanej globalnej kooperacji wydają się być raczej wyjątkiem. Trzeba nam więc mówić o erozji prawa oraz opartego na współpracy systemu międzynarodowego, o narastaniu globalnych nierówności, o tendencjach protekcjonistycznych i nacjonalistycznych. Różne perspektywy badawcze (politologiczna, historyczna, socjologiczna etc.) mają doprowadzić do wypracowania wieloaspektowego obrazu współpracy międzynarodowej, a także wskazać przyczyny ograniczeń jej perspektywy rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach. W numerze piszą m.in.: Beata Przybylska-Maszner (współpraca międzyinstytucjonalna na linii UE–NATO), Fabio Serricchio (the determinants of people’s support for European Union – czynniki determinujące społeczne poparcie dla UE), Anna Diawoł-Sitko (europejska wizja państwa palestyńskiego), Jerzy Zdanowski (perspektywy współpracy na Bliskim Wschodzie), Bartosz Wróblewski (wpływ współpracy z USA i Wielką Brytanią na stabilizację polityczną Haszymidzkiego Królestwa Jordanii), Piotr Bajor (uwarunkowania współpracy międzynarodowej na Półwyspie Koreańskim), Dariusz Zdziech (Quad – nowe otwarcie), Marcin Lasoń (projekt Te Mato Vai), Marek Delong (polityka Federacji Rosyjskiej w Azji Środkowej), Krzysztof Żarna (determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej), Mira Malczyńska-Biały (polityka konsumencka UE), Elżbieta Majchrowska (XI KM WTO), Maciej Klisz (współpraca regionalna w obszarze obrony terytorialnej), Małgorzata Śliż-Marciniec (współpraca w dziedzinie hodowli koni arabskich między Polską a USA w perspektywie historycznej), Matteo Luigi Napolitano (Vatican diplomacy – demokracja watykańska), Roberto Di Quirico (monetary integration and democracy in Southern Europe – integracja walutowa i demokracja w Europie Południowej).

Na 2019 rok planowany jest numer:
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019
The Presidency of Donald Trump
pod redakcją Andrzeja Bryka

Tom poświęcony prezydenturze Donalda Trumpa, przygotowany przez polskich i amerykańskich badaczy, piszą m.in.: Christopher Wolfe (The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law); Bartosz Rydliński (Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States); Michał Kuź (Trump and the Anti-globalization Rebalancing Within the West); Zbigniew Lewicki (Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?); Kazimierz Dadak (Trump and the China Challenge); Jacek Bartosik (U.S. Pivot to the Pacific); Spasimir Domaradzki (From Enduring to Development. Trump’s Foreign Policy and Central Europe); Elżbieta Majchrowska (Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism); Harvey Mansfield (Donald Trump’S Vulgar Manliness).