Zapowiedź numerów

Na 2019 rok planowany jest numer:
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019
The Presidency of Donald Trump
pod redakcją Andrzeja Bryka

Tom poświęcony prezydenturze Donalda Trumpa, przygotowany przez polskich i amerykańskich badaczy, piszą m.in.: Christopher Wolfe (The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law); Bartosz Rydliński (Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States); Michał Kuź (Trump and the Anti-globalization Rebalancing Within the West); Zbigniew Lewicki (Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?); Kazimierz Dadak (Trump and the China Challenge); Jacek Bartosik (U.S. Pivot to the Pacific); Spasimir Domaradzki (From Enduring to Development. Trump’s Foreign Policy and Central Europe); Elżbieta Majchrowska (Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism); Harvey Mansfield (Donald Trump’S Vulgar Manliness).