Skip to content

Zapowiedź numerów

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 3
pod redakcją Andrzeja Bryka
The Presidency of Donald Trump
Tom poświęcony prezydenturze Donalda Trumpa, przygotowany przez polskich i amerykańskich badaczy, piszą m.in.: Christopher Wolfe (The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law); Bartosz Rydliński (Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States); Michał Kuź (Trump and the Anti-globalization Rebalancing Within the West); Zbigniew Lewicki (Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?); Kazimierz Dadak (Trump and the China Challenge); Jacek Bartosik (U.S. Pivot to the Pacific); Spasimir Domaradzki (From Enduring to Development. Trump’s Foreign Policy and Central Europe); Elżbieta Majchrowska (Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism); Harvey Mansfield (Donald Trump’S Vulgar Manliness).

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 4
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk
Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Human Rights Education: the study of human rights achievements and challenges for the future.

Jest to kolejny tom poświęcony badaniom nad współczesną problematyką ochrony i promocji praw człowieka, tym razem poświęcony znaczeniu edukacji praw człowieka, zarówno formalnej jak i nieformalnej w celu wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji.
Bieżący numer przygotowało szerokie, międzynarodowe grono badaczy z różnych dziedzin stosunków międzynarodowych, nauk społecznych, ekonomicznych, etycznego biznesu, nauk medycznych, prawnych i etyki. Między innymi:
Solomon Atibuni: Social Media and Human Rights Education; Lynda Blanchard: A Radical Pedagody for Human Rights Education; Rosalina Briskman: Hate Speech, Free Speech and Human Rights; Elisa Gazzotti: Building Inclusive Societes.Empowerig Youth to Foster Global Citizenship Through Human Rights Education; Małgorzata Czermińska, System GSP Plus Unii Europejskiej - preferencje dla praw człowieka i zrównoważonych rządów; Marta Kolendowska-Matejczuk i Marcin Mrowicki: Prawo do informacji o własnych prawach w postępowaniu karnym jako jeden z wymiarów w edukacji praw człowieka; Iwona Wrzesińska-Wal: Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i wyzwania na przyszłość; Magdalena Bainczyk: Ministerstwo Sprawiedliwości RFN wobec brutalnej przeszłości - polityka public history; Bogusława Bednarczyk; Human Rights Education: Older People’ Rights: an Ongoing Discourse