Zapowiedź numerów

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 1
pod redakcją Erharda Cziomera
Przesłanki i następstwa kryzysów i napięć międzynarodowych oraz współpracy w Europie, a zmiana roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Celem kolejnego tomu „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”(KSM-2019) jest analiza przyczyn i następstw kryzysów i napięć międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju Unii Europejskiej (UE). Chodzi nie tylko o sam opis aktualnych wydarzeń i trudności procesu integracji europejskiej, lecz o pogłębioną refleksję teoretyczną oraz w wymiarze praktycznym nad możliwymi implikacjami zachodzących kryzysów i zagrożeń dla dalszego rozwoju i spójności UE w wymiarze europejskim, transatlantyckim i globalnym.
Ważnym elementem analizy będą wyzwania towarzyszące przekształcaniu dotychczasowego prozachodniego porządku neoliberalnego w system multilateralny z uwzględnieniem specyficznych interesów - USA, Chin, Rosji ,Wielkiej Brytanii i Niemiec, jako partnerów i rywali regionalnych i globalnych. W numerze piszą:
Katarzyna Żukrowska: Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków
Tomasz Młynarski: Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej
Erhard Cziomer: Globalne implikacje polityki ”America First „ USA dla współpracy Niemiec z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku
Beata Molo: Niemcy wobec wyzwań współpracy Unii Europejskiej z Chinami w drugiej dekadzie XXI wieku
Peter Munkelt: Zukunft der EU und ihre internationale Rolle, Deutsche Diskussionen und Pläne
Anna Diawoł-Sitko: Przyszłość stosunków Unii Europejskiej z Iranem - szanse i zagrożenia wynikające z porozumienia nuklearnego
Macin Lasoń: Zmiany w polityce obronnej Szwecji po 2014 roku

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 2
pod red. Małgorzaty Czermińskiej i Erharda Cziomera
Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw

Problemy i tendencje rozwoju handlu międzynarodowego
Elżbieta Bombińska: Servicification of manufacturing – the concept and consequences for international trade in services
Małgorzata Czermińska: Umowy o wolnym handlu nowej generacji i ich znaczenie dla relacji handlowych Unii Europejskiej z krajami trzecimi – przypadek Korei Południowej
Agnieszka Hajdukiewicz: Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA
Elżbieta Majchrowska: Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski
Eugeniusz M. Pluciński: Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski.
Kazimierz Starzyk: Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne
Wojciech Zysk: Podmioty z udziałem zagranicznym w Polsce - okres poakcesyjny

Współpraca polityczno-gospodarcza państw
Erhard Cziomer: Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym
Natalia Adamczyk: Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego UE a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii
Marcin Lasoń, Liudmyla Tkach: Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy
Beata Molo: Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec – uwarunkowania, geneza i rozwój
Anna Paterek: Polityczno-gospodarcza dynamika pomocy rozwojowej – na przykładzie zaangażowania Francji i Niemiec w państwach Afryki Subsaharyjskiej
Jowita Świerczyńska: W kierunku nowoczesnej organizacji - reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 3
pod redakcją Andrzeja Bryka
The Presidency of Donald Trump
Tom poświęcony prezydenturze Donalda Trumpa, przygotowany przez polskich i amerykańskich badaczy, piszą m.in.: Christopher Wolfe (The Trump Presidency, Federal Judges, and American Law); Bartosz Rydliński (Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States); Michał Kuź (Trump and the Anti-globalization Rebalancing Within the West); Zbigniew Lewicki (Donald Trump’s Foreign Policy: Change of Substance or Only of Style?); Kazimierz Dadak (Trump and the China Challenge); Jacek Bartosik (U.S. Pivot to the Pacific); Spasimir Domaradzki (From Enduring to Development. Trump’s Foreign Policy and Central Europe); Elżbieta Majchrowska (Promoting Free Trade in Asia-Pacific – CPTPP as an Answer to Trump’s Protectionism); Harvey Mansfield (Donald Trump’S Vulgar Manliness).

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 4
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk
Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Human Rights Education: the study of human rights achievements and challenges for the future.

Jest to kolejny tom poświęcony badaniom nad współczesną problematyką ochrony i promocji praw człowieka, tym razem poświęcony znaczeniu edukacji praw człowieka, zarówno formalnej jak i nieformalnej w celu wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji.
Bieżący numer przygotowało szerokie, międzynarodowe grono badaczy z różnych dziedzin stosunków międzynarodowych, nauk społecznych, ekonomicznych, etycznego biznesu, nauk medycznych, prawnych i etyki. Między innymi:
Solomon Atibuni: Social Media and Human Rights Education; Lynda Blanchard: A Radical Pedagody for Human Rights Education; Rosalina Briskman: Hate Speech, Free Speech and Human Rights; Elisa Gazzotti: Building Inclusive Societes.Empowerig Youth to Foster Global Citizenship Through Human Rights Education; Małgorzata Czermińska, System GSP Plus Unii Europejskiej - preferencje dla praw człowieka i zrównoważonych rządów; Marta Kolendowska-Matejczuk i Marcin Mrowicki: Prawo do informacji o własnych prawach w postępowaniu karnym jako jeden z wymiarów w edukacji praw człowieka; Iwona Wrzesińska-Wal: Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i wyzwania na przyszłość; Magdalena Bainczyk: Ministerstwo Sprawiedliwości RFN wobec brutalnej przeszłości - polityka public history; Bogusława Bednarczyk; Human Rights Education: Older People’ Rights: an Ongoing Discourse