Skip to content

nr 1/2004

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2004

Od Redakcji

J. J. Smolicz: Constructive Diversity in Multicultural Australia

Andrzej Kapiszewski: Poland and Current Transatlantic Relations

Cheng-yi Lin: Taiwan’s Campaign for United Nations Participation

Diana Kapiszewski: The infrastructure of Justice: Institutional Determinants of High Court Decision-Making in Argentina and Venezuela

Roman Sławiński: Sporne problemy nowożytnej historii Chin

Adina Zemanek: Cmentarze wirtualne - przemiany chińskich tradycji pogrzebowych

Tadeusz Paleczny: Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego

Andrzej Bryk: The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787

Wojciech Zalewski: Afryka podzwrotnikowa: cywilizacja i kultura

Monika Banaś: Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku

Jarosław Kotas: Niektóre aspekty buddyjskiej ścieżki jako sposób budowania więzi ze światem

Jarosław Tomasiewicz: Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front)

Phil van Schalkwyk: From Laager to Lager: Reflections on Afrikaner Identity

 

Pobierz cały numer