Skip to content

nr 2/2005

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2005
Świat Arabski
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Od Redakcji

Aleksandra Kasznik-Christian: U źródeł niepodległej państwowości algierskiej

Krzysztof Bojko: Autonomia Palestyńska po śmierci Jasera Arafata. Wybory prezydenckie 2005 r.

Magdalena Góra: Umiędzynarodowienie Jerozolimy i jej miejsc świętych w latach 1945-1950

Walter Posch: Iran and the Shia of Iraq

Andrzej Kapiszewski: Non-indigenous citizens and “stateless” residents in the Gulf monarchies. The Kuwaiti bidun

Mark N. Katz: Assessing the political stability of Oman

Jerzy Zdanowski: Umiarkowany islamizm. Niedoceniana siła arabskiego Bliskiego Wschodu

Dorota Rudnicka-Kassem: Promoting a Peaceful Coexistence: John Paul II and the Middle East

Ibrahim El-Cheikh: Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy

Varia
Olivier Da Lage: Saudi Arabia and the smaller Gulf States, the vassals take their revenge

Recenzje
Andrzej Kapiszewski, Milad Hanna: O dialogu cywilizacji, czyli o potrzebie akceptowania innych

Ida Balwierz: Islam i dialog między cywilizacjami

Krzysztof Bojko: Czesław Kącki, Izrael jego wpływ na rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu

Dorota Rudnicka-Kassem, K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska (red.): Kuwejt: historia i współczesność

Katarzyna Górak-Sosnowska, Gilles Kepel: The war for Muslim minds. Islam and the West

Pobierz cały numer