Skip to content

nr 2/2007

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2007
Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie

Kazimierz Banek: „Junzi" i „wuwei". Chińska propozycja uzdrowienia administracji państwa

Magdalena Bażela: Kulturotwórcza rola turystyki międzynarodowej (przypadek Pribajkala)

Jan Czaja: Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne

Janusz Fałowski: Sytuacja społeczno-gospodarcza mniejszości ladyńskiej w południowym Tyrolu we Włoszech

Krzysztof Grygajtis: ZSSR a polska polityka Międzymorza lat 1939-1943

Beata Molo: Współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją w latach 1992-2002. Wybrane problemy

Bogdan R. Mucha: Sposoby głosowania w wyborach federalnych i stanowych w Stanach Zjednoczonych

Rajmund Mydel: Czasowo-przestrzenna dynamika rozwoju demograficznego miasta Tokio po II wojnie światowej

Tadeusz Paleczny: Zjawisko uniwersalizacji kulturowej jako wymiar procesu globalizacji

Mieczysław Sprengel: Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku

Beata Kowalska: Beyond The Veil. Some Sociological Remarks on Muslim Feminism and The „Hijab"

Rob Verhofstad: The Netherlands and European Integration. From 'Pro' to 'No'

Noty o autorach

Pobierz cały numer