Skip to content

nr 3/2007

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2007
Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie

Agnieszka Bakalarz: Próby reform politycznych w Arabii Saudyjskiej a opozycja ze strony islamistów

Krzysztof Bojko: Demokracja i postęp Państwa Izrael jako element stymulujący przyspieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków

Piotr Kownacki: Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych

Hayssam Obeidat: Przemiany polityczne i gospodarcze w Jordanii po 1989 r.

Katarzyna Pawlak: Między nowoczesną tożsamością a strategią marketingową. Japońska kultura popularna na Tajwanie

Katarzyna Przybysławska: Problem osad beduińskich na izraelskiej pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego

Tomasz Szyszlak: Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście

Stanisław Tokarski: Bramini i mandaryni. Stosunki polityczne Indii i Chin na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia

Ewa Trojnar: Uwarunkowania procesów integracyjnych w Azji Wschodniej

Jerzy Wójcik: Przyczyny izraelskiej interwencji w Libanie w lipcu 2006 roku

Recenzje
Malwina Bakalarska: Małgorzata Szupejko, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy [Warszawa 2007, 204 s.]

Mariusz Kraśniewski: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, red. Zbigniew Lasocik, [Warszawa 2006, 692 s.]

Katarzyna Pawlak: Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945. History, Culture, Memory, red. Liao Ping-Hui, David Der-Wei Wang, [New York 2005, 417 s.]

Łukasz Trzciński: Juan Ch'ang-Rue, „Tradycyjne wierzenia ludowe Tajwanu" w przekładzie z języka chińskiego Romana Sławińskiego [Kraków 2007,191 s.]

Noty o autorach

Pobierz cały numer