Skip to content

nr 2/2008

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2008
Demokracja i prawa człowieka
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie

Marta Kolendowska: Orzecznictwo sądów Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka

Magdalena Bainczyk: Konstytucyjno-prawne problemy otwarcia krajowego porządku prawnego na prawo unijne na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie europejskiego nakazu aresztowania

Rolf Grawert: Balancing Human Dignity, Life and Security. On Dogmatic Structures of Fundamental Rights in Times of Terrorism

Bogusława Bednarczyk: Rethinking Human Rights Promotion and Protection in the Context of the War on Terror in the Twenty First Century

Agnieszka Sadecka: Immigrants in the Second Generation: Challenge to the French Model of Integration

Rett R. Ludwikowski: Education and Promotion of Human Rights from a European and American Perspective

Magdalena Bainczyk: Konstytucyjno-prawne aspekty wolności religijnej w Niemczech w świetle orzecznictwa najwyższych sądów

San-Yi Yang: Europeanization and the Promotion of Political Development in Poland

Magda Gołaś-Podolec: Porównanie europejskiego i interamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka

Michał Matyasik: Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007

Varia
Roman Kajtoch: Prawa człowieka w Chinach

Migration from Poland to the United Kingdom after the Enlargement of the European Union in 2004 - Interview with Professor Joseph R. Carby-Hall, 25 August 2008

Recenzje
Bogusława Bednarczyk: Paul Taylor, The End of European Integration, [Routledge, London and New York 2008] ,

Marta Kolendowska: Jerzy Zajadło, Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy murze berlińskim, [Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2003]

Maciej Brachowicz: Pierre Manent, Democracy without Nations? The Fate of Self-Government in Europe, [wyd. amerykańskie Wilmington 2007, wyd. oryginalne Paryż 2006]

Sprawozdania
Spasimir Domaradzki: Sprawozdanie z wyjazdu naukowego w ramach programu „Erasmus" do Radboud University, Nijmegen, Holandia (20-29 marca 2008 r.)

Noty o autorach

Pobierz cały numer