Skip to content

nr 1/2009

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2009
Afryka - Azja - Zachód
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie

Część pierwsza: Stosunki międzynarodowe
Aleksandra Kasznik-Christian: Wojna pamięci. Stosunki francusko-algierskie po 1962 roku

Kamil Zajączkowski: Partnerstwo czy rywalizacja? Stosunki ChRL-UE u progu XXI w.

Karim Badr El-Din Attia Hassanien: Emerging Regional Arrangements: Deeper Integration between Egypt and the European Union (EU)

Bartosz Wróblewski: Legion Arabski a bliskowschodnia polityka Wielkiej Brytanii w latach 1939-1956

Jakub Zajączkowski: Stosunki Indii z Unią Europejską w okresie transformacji porządku międzynarodowego

Olga Barbasiewicz: Polityka Japonii wobec Izraela w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie

Mieczysław Sprengel: Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970-2000

Część druga: Polityka i kultura
Rajmund Mydel: Gaijin: cudzoziemcy w Japonii

Roman Sławiński: O zachowaniu tradycyjnych wierzeń i zwyczajów na Tajwanie

Magdalena Zaborowska: Polityczny wymiar dyskusji teologicznych we współczesnym Iranie

Rachela Tonta: Obchody święta Aszury a procesy polityczne w Libanie

Jerzy Zdanowski: Islamizm w polityce Egiptu w okresie monarchii (1922-1952)

Agnieszka Bakalarz: Ibn Saud w relacjach Polaków w latach 30. XX wieku

Abdulrahman al-Salimi: Orientalism and Relationships between Islam and the West

Emmy G. Irobi: Konflikty etniczne w Afryce w świetle teorii potrzeb ludzkich

Recenzje
Bartosz Wróblewski: Alan George, Jordan. Living in the Crossfire, [Zed Books, London and New York 2005, 266 s.]

Dorota Rudnicka-Kassem: Andrzej Kapiszewski, The Changing Middle East. Selected Issues in Politics and Society in the Gulf (Zmieniający się Bliski Wschód. Polityka i społeczeństwo w krajach Zatoki: wybrane zagadnienia), [Kraków 2006, 267 s.]

Jerzy Zdanowski: Jakub Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, [Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, 304 s.]

Łukasz Sendek: Kazimierz Kraj, Rosja w walce z terroryzmem, [wyd. nakładem autora, Kraków 2009, 215 s.]

Pobierz cały numer