Skip to content

nr 4/2010

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2010
Wyzwania bezpieczeństwa, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w XXI w.
pod redakcją Marcina Lasonia

Marcin Lasoń: Wprowadzenie

Erhard Cziomer: Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej a nowa rola Niemiec pod koniec pierwszej dekady

Beata Molo: Polityka energetyczna Niemiec - między koniecznością zapewnienia dostaw a wymogiem ochrony środowiska

Marcin Lasoń: Interwencja zbrojna jako narzędzie polityki zagranicznej państw na przykładzie działań w Kosowie i Iraku

Dyskusja
Panel I: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego
Panel II: Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji
Panel III: Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa

Recenzje
Jerzy Stańczyk: Mirosław Minkina, Stosunki wojskowo-polityczne NATO-Unia Europejska [Bellona, Warszawa 2010, 254 s.]

Kamila Mazurek: Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen [DVA Sachbuch, München 2010, 464 s.]

Anna Paterek: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. Katarzyna Żukrowska [Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, 467 s.]

Beata Molo: Sebastian Glatz, Die Energiesicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Nationale Interessen im geopolitischen Kontext [Bouvier Verlag, Bonn 2010, 180 s.]

Katarzyna Czajkowska: Witold Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje [PWN, Warszawa 2010, 545 s.]

Anna Diawoł: Justyna Zając, Role Unii Europejskiej w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 353 s.]

Anna Piziak-Rapacz: Marcin Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej [Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2010, 160 s.]

Justyna Ożóg: Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, red. Kazimierz Albin Kłosiński [Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 368 s.]

Informacje dla autorów

Pobierz cały numer