Skip to content

nr 4/2011

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2011

Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej, pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie

Populizm w ujęciu teoretycznym
Maria Marczewska-Rytko: Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu
Hieronim Kubiak: Janusowe oblicza populizmu
Katarzyna Żukrowska: Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – hasłowość, instrumentalność, skuteczność

Populizm europejski
Erhard Cziomer: Populizm – rola i znaczenie polityczne w Niemczech
Aleksandra Trzcielińska-Polus: Aktywność polityczna NPD we wschodnich krajach związkowych RFN - Przeczytaj
Beata Molo: Niemcy między populizmem a islamofobią
Aleksandra Moroska-Bonkiewicz: Prawicowy populizm w Holandii – Lista Pima Fortuyna i Partia na rzecz Wolności. Kontynuacja czy zmiana?
Tomasz Młynarski: Nicolas Sarkozy – charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu?
Anna Paterek: Między populizmem, niemieckim szowinizmem i austriackim patriotyzmem – Jörg Haider i FPÖ
Marcin Lasoń: Eurosceptycyzm jako przejaw populizmu w praktyce politycznej III RP
Mieczysław Stolarczyk: Prawicowy populizm w Polsce jedną z barier na drodze do poprawy stosunków polsko-rosyjskich
Łukasz Stach: Środkowoeuropejscy populiści trzymają się mocno? Populizm w Czechach, na Słowacji i Węgrzech
Dominika Kasprowicz, Natasza Styczyńska: Charyzmatyczni przywódcy i obietnice odnowy – populizm na przykładzie Bułgarii i Rumunii
Ewa Bujwid-Kurek: Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich - Przeczytaj
Beata Pomykalska: Populizm jako czynnik zakłócający demokratyczną transformację Bośni i Hercegowiny

Populizm w państwach postradzieckich
Joachim Diec: Antyzachodni populizm w Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna
Kazimierz Kraj: Znaczenie populizmu w wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji w XXI w.
Wira Burdiak, Jurij Makar: Populizm w działalności ukraińskiej elity politycznej

Populizm krajów panamerykańskich
Michał Chorośnicki: Tea Party jako prawicowy odłam republikanów - Przeczytaj
Tadeusz Paleczny: Populizm w Ameryce Łacińskiej

Varia
Aleksandra Murzańska: Badania nad populizmem w Polsce

Recenzje
Ewa Bujwid-Kurek: Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach
1990–2005, [Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 400 s.]
Aleksandra Murzańska: Naomi Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, tłum. H. Jankowska, T. Krzyżanowski et al., [Muza, Warszawa 2008, 592 s.]
Anna Piziak-Rapacz: Aleksandra Moroska, Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), [Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 407 s.]
Paulina Habas: Jean-Michel De Waele, Anna Pacześniak, Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, [Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, 256 s.]

Pobierz cały numer