Skip to content

nr 3/2013

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2013
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie - Przeczytaj

Kontekst globalny
Jerzy Zdanowski: Znaczenie Arabskiej Wiosny
Maciej Milczanowski: Wpływ egipskiej Arabskiej Wiosny na strategię bezpieczeństwa USA
Adriana Łukaszewicz: Arab Spring Countries Two Years After the Revolution: Economic Aspects, Background, Consequences, Forecasts
Mariusz Kusion: Podwójny kryzys w Mali i jego międzynarodowe reperkusje
Bogdan Zemanek: „Rozruchy” czy „rewolucja”? Chińska prasa o Arabskiej Wiośnie

Kontekst regionalny
Artur Malantowicz: Wojna w Syrii a bezpieczeństwo Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego - Przeczytaj
Maciej Tumulec: Polityka zagraniczna Egiptu pod rządami Partii Wolności i Sprawiedliwości
Michał Lipa: Transformacja polityczna w Egipcie w okresie prezydentury Muhammada Mursiego
Magda Qandil: Fallout of the Arab Uprisings for Hamas as a Non-State Armed Actor in the Middle East
Andrzej Guzowski: Skutki Arabskiej Wiosny z perspektywy izraelskiej
Michał Z. Buśko: Palestyńskie przedwiośnie
Rachela Tonta: Problem osadnictwa żydowskiego w kontekście negocjacji izraelsko-palestyńskich - Przeczytaj
Marcin Styszyński: Jihad Propaganda During the Military Intervention in Mali
Jakub Sławek: Jemen – budowanie przyszłości przez dialog
Jerzy Zdanowski: Tragedia bliskowschodnich chrześcijan – mroczne oblicze Arabskiej Wiosny - Przeczytaj

Recenzje
Jerzy Zdanowski: Problemy bliskowschodnie w najnowszych opracowaniach polskich

Pobierz cały numer