Skip to content

nr 1/2015

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego
redakcja Erhard Cziomer

Erhard Cziomer: Wprowadzenie. Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego

Katarzyna Żukrowska: Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI w. Od teorii do praktyki

Michał Chorośnicki: Państwo Islamskie – efemeryda czy trwały trend?

Beata Molo: Implikacje zmian na międzynarodowych rynkach energii – wybrane aspekty

Tomasz Młynarski: Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym

Marek Czajkowski: Wpływ militaryzacji Kosmosu na globalną równowagę strategiczną

Marcin Lasoń: Prywatyzacja konfliktów zbrojnych i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.

Bogdan Koszel: Wpływ Niemiec i Francji na rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w XXI w.

Marcin Szymański: Entropy versus adaptive dynamics: contemporary confl ict and its implications for the NATO doctrine evolution

Anna Diawoł-Sitko: Strategiczny wymiar rywalizacji polityczno-gospodarczej między Unią Europejską a Chinami na obszarze Bliskiego Wschodu w XXI w.

Ewa Bojenko-Izdebska: Migranci a zagrożenie bezpieczeństwa państwa na przykładzie RFN

Anna Paterek: Polityka rozwojowa Niemiec jako czynnik stabilizacji i bezpieczeństwa państw upadłych na przykładzie Afganistanu i państw Afryki Subsaharyjskiej

Varia
Rafał Riedel: Carbon Leakage – czyli jak ograniczyć nieszczelność polityk antyemisyjnych

Erhard Cziomer: Komunikat Nr 1/2015 dotyczy prac związanych z uruchomieniem projektu badawczego Nr 00285/2015/KJ współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) w Warszawie

Natalia Adamczyk, Iwona Pieróg: Przyczyny i następstwa zmian w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i współpracy w drugiej dekadzie XXI wieku. Sprawozdanie z konferencji naukowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z okazji 10-lecia utworzenia Katedry Stosunków Międzynarodowych oraz dekady czasopisma „Krakowskie Studia Międzynarodowe”

Recenzje
Kazimierz Kraj: Artur Gruszczak, Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, 310 s.]
Natalia Adamczyk: Dylematy polityki bezpieczeństwa polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy [Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, 462 s.]

Pobierz cały numer