Skip to content

nr 4/2017

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2017
60 lat traktatów rzymskich – od wizji do rzeczywistości
Redakcja Bogusława Bednarczyk

SPIS TREŚCI
Bogusława Bednarczyk: 60 lat traktatów rzymskich – od wizji do rzeczywistości. Wprowadzenie .....7

Studia
Magdalena Bainczyk: Key European Communities and European Union treaties and accord in the case law of the German and the Polish Constitutional Tribunals .....13

Magdalena Bainczyk: Wpływ europejskiej Konwencji Praw Człowieka na interpretację praw podstawowych w RFN .....35

Bogusława Bednarczyk: Helping to Make Fundamental Rights a Reality for Everyone in the EU: From the Treaty of Rome to the Fundamental Rights Agency .....53

Jan Czaja: Unia Europejska: historyczne dokonania i dotkliwe porażki .....75

Anna Paterek: Bezpieczeństwo Europy – dyskusje wokół sekurytyzacji pomocy rozwojowej .....97

Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska: Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? .....111

Paweł Kołek: Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych? .....131

Varia
Tomasz Dobrowolski: „Ucieczka od wolności” – kryzys zaufania do demokracji liberalnej. Zjawisko przejściowe czy długotrwała tendencja? .....151

Recenzje
Małgorzata Czermińska: Grzegorz Mazur, Wspólna polityka handlowa unii europejskiej [Difin, Warszawa 2017, 244 s.] .....171

Sprawozdania
Bogusława Bednarczyk: The 8th International Conference on Human Rights Education: Bridging our Diversities, Concordia University, Faculty of Law, Montreal, 30 November – 3 December 2017 .....177

Małgorzata Czermińska: The 23rd International Scientific Conference of the PGV Network: The question of borders: a new representation of the European reality, International University of Casablanca, Casablanca, Morocco, 14–16 September 2017 .....183

Małgorzata Śliż-Marciniec: Polacy w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Warka, 27–28 czerwca 2017 r. .....187

Informacje dla autorów .....191
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....193
Lista recenzentów .....195

Pobierz cały numer