Skip to content

nr 1/2019

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2019
Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Redakcja Erhard Cziomer

Erhard Cziomer: Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Wprowadzenie

Artykuły

Katarzyna Żukrowska: Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków

Tomasz Młynarski: Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej

Erhard Cziomer: Globalne implikacje polityki „America First” USA dla współpracy Niemiec z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo: Niemcy wobec wyzwań współpracy Unii Europejskiej z Chinami w drugiej dekadzie XXI wieku

Peter Munkelt: Zukunft der EU und ihre internationale Rolle, Deutsche Diskussionen und Pläne

Anna Diawoł-Sitko: Przyszłość stosunków Unii Europejskiej z Iranem – szanse i zagrożenia wynikające z porozumienia nuklearnego

Macin Lasoń: Zmiany w polityce obronnej Szwecji po 2014 roku

Recenzje

Beata Molo: Bogdan Koszel, Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2019, ss. 430].

Erhard Cziomer: Thomas Jaeger, Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschland und die neue Weltordnung [Orell Fueslli Verlag, 2019, 190 S.]

Piotr Sosnowski: Waldemar J. Dziak, Małgorzata Rudź, Niepodległy Kurdystan. Wyzwania dla stabilizacji regionu i świata [Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019, 271 s.]

Pobierz cały numer