Skip to content

nr 2/2019

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2019
Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw.
Redakcja Małgorzata Czermińska, Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Małgorzata Czermińska, Erhard Cziomer: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. Wprowadzenie

Problemy i tendencje rozwoju handlu międzynarodowego
Elżbieta Bombińska: Servicification of Manufacturing – The Concept and Consequences for International Trade in Services

Małgorzata Czermińska: Umowy o wolnym handlu nowej generacji i ich znaczenie dla relacji handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi – przypadek Korei Południowej

Agnieszka Hajdukiewicz: Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA

Elżbieta Majchrowska: Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski

Eugeniusz M. Pluciński: Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski

Kazimierz Starzyk: Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne

Wojciech Zysk: Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym

Współpraca polityczno-gospodarcza państw
Natalia Adamczyk: Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii

Erhard Cziomer: Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym

Marcin Lasoń, Liudmyla Tkach: Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy

Beata Molo: Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec – uwarunkowania, geneza i rozwój

Anna Paterek: Polityczno-gospodarcza dynamika pomocy rozwojowej – na przykładzie zaangażowania Francji i Niemiec w Afryce Subsaharyjskiej

Jowita Świerczyńska: W kierunku nowoczesnej organizacji – reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce

Recenzje
Joanna Garlińska-Bielawska: Małgorzata Czermińska, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Znaczenie dla ochrony jednolitego rynku europejskiego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego [Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 499 s.]

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer