Skip to content

nr 1/2011

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2011

Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki, pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie: mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki
Stanisław Tokarski: Grupy etniczne i mniejszości religijne w Indiach. Jedność wielości w konflikcie i współpracy - Przeczytaj
Jerzy Zdanowski: Mniejszości etniczno-religijne Bliskiego Wschodu: strategie przetrwania w XX w.
Magdalena Kubarek: Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej
Mustafa Switat: Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności a modernizacja społeczno-gospodarcza w krajach Zatoki Perskiej - Przeczytaj
Roman Sławiński: Etnosy na Tajwanie - Przeczytaj
Adam W. Jelonek: Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii
Ewa Trojnar: Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji
Krystian Wiciarz: Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji
Joanna Wardęga: Budowanie jedności narodowej w praktyce – Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 r.
Zuzanna Grüner: Zainichi – „niewidzialni ludzie”. Sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii
Robert Piętek: Chrześcijaństwo, modernizacja i państwo w dawnym Kongu
Krzysztof Bielecki: Wspólnota religijno-etniczna kimbangistów a procesy modernizacji w Demokratycznej Republice Konga
Jakub Kościółek: Polityka państwa wobec muzułmanów a relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Kenii
Diana Wolańska: Rwanda – od konfliktu etnicznego do ludobójstwa

Varia
Michał Lipa: Impresje z przedrewolucyjnego Egiptu
Piotr A. Świtalski: Dyplomacja kodu egzystencjalnego

Recenzje
Michał Lipa: Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak. Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World, [Princeton University Press, Princeton–Oxford 2008, 304 s.]
Malwina Bakalarska: Henryk Zimoń SVD, African Traditional Religions in the Perspective of Comparative Studies and Interreligious Dialogue, [Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, 311 s.]
Ryszard Tokarski: Rabindranath Tagore – poeta świata. Antologia, red. naukowa Elżbieta Walter, [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 420 s.]

Pobierz cały numer