Skip to content

nr 4/2019

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2019
Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Redakcja Bogusława Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. Wprowadzenie

Artykuły

Linda Briskman, Scott Poynting: Speech for Justice for Palestinians: A Human Rights Conundrum

Bogusława Bednarczyk: Supporting HRE for Aged Persons in the EU

Małgorzata Czermińska: System GSP Plus Unii Europejskiej – znaczenie dla promowania praw człowieka i praw pracowniczych

Elisa Gazzotti: Young Global Citizens: Building Inclusive Societies Through Human Rights Education

Marta Kolendowska-Matejczuk, Marcin Mrowicki: Prawo do informacji o własnych prawach w postępowaniu karnym jako jeden z wymiarów edukacji praw człowieka

Katarzyna Brataniec: Współczesny islam w Azerbejdżanie – ciągłość czy zmiana w kontekście praw człowieka

Margaryta Khvostova: Influence of the European Court of Human Rights on the National Legal Systems in Central and Eastern Europe

Iwona Wrześniewska-Wal: Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Ewelina Tomczyk: Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

Łukasz Wojcieszak: Bezpieczeństwo gazowe Słowacji. Perspektywy i bariery dywersyfikacji

Varia

Magdalena Bainczyk: Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości RFN w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości – znaczenie projektu Rosenburg w Polsce

Pro memoriam

Aleksander Głogowski: Profesor Michał Chorośnicki (1948–2019)

Dominika Dziwisz: Wspomnienie o Profesorze Michale Chorośnickim

Rett R. Ludwikowski: Strategie Handlowe Donalda Trumpa. Kilka refleksji nad procesem transformacji NAFTA w USMCA

Recenzje

Spasimir Domaradzki: Hurst Hannum, Rescuing Human Rights, A Radically Moderate Approach [Cambridge University Press, Cambridge–New York–Port Melbourne–New Delhi–Singapore 2019, 223 pp.]

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach
Lista recenzentów

Pobierz cały numer