Skip to content

nr 1/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 1: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego. Wprowadzenie .....7

Studia
Katarzyna Żukrowska: Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego .....25

Erhard Cziomer: Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w drugiej dekadzie w XXI wieku .....49

Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy rosyjsko-chińskiej .....67

Piotr Mickiewicz: Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą .....83

Maciej Saskowski: BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji .....99

Marek Czajkowski: Nowy wyścig kosmiczny XXI wieku - USA, Chiny i Rosja .....117

Łukasz Gacek: Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce .....143

Rafał Kwieciński: Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI wieku .....159

Varia
Peter Munkelt: Neue Seidenstraße und Eurasische Union: Bausteine einer neuen miltilateralen Weltordnung oder Mauern weiterer hegemonialer Frontstellungen? Deutsche Einschätzungen .....175

Recenzje
Beata Molo: Erhard Cziomer, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018, 336 S. .....193

Jakub Stankiewicz: Grzegorz W. Kołodko, Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2018, 222 S. .....197

Erhard Cziomer: Gernot Erler, Weltordnung ohne den Westen? Europa zwischen Russland, China und Amerika. Ein politischer Essay, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 2018, 207 S. .....201

Sprawozdania
Natalia Adamczyk: Konferencja "Państwo–Społeczeństwo–Gospodarka" 11 czerwca 2018. Sprawozdanie .....207

Informacje dla autorów .....215
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....217

Pobierz cały numer